Doe Mee DordrechtDenk mee over de plannen voor de stad

Mobiliteitsplan 2040

Samen maken we een plan voor hoe het verkeer en de stad er in 2040 uitzien.

Op 13 december hebben wij een bijeenkomst gehouden voor ruim 100 personen. De aanwezigen hadden eerder bij de enquête aangegeven betrokken te willen blijven.

Tijdens deze avond hebben wij de resultaten van de enquête en het doel van het mobiliteitsplan gepresenteerd. Deze presentatie kun je opvragen door een mail te sturen.

De belangrijkste punten uit deze presentatie vind je hieronder.

Waarom een mobiliteitsplan?

Wij willen Dordrecht ook in de toekomst mooi en bereikbaar houden. Daarom werken we aan een mobiliteitsplan voor 2040. Hierin staat hoe het verkeer en de inrichting van de stad er dan uit moet komen te zien en vormt de basis voor verkeersoplossingen. Het plan gaat niet over het onderhoud van wegen en stoepen of het negeren van verkeersregels.

Dit plan is nodig omdat de stad groeit. En deze groei zorgt voor:

 • Toenemende druk op de verkeersnetwerken
 • Meer schadelijke verkeerseffecten (geluid, luchtkwaliteit, stikstof etc)
 • Druk op de verkeersveiligheid
 • Meer hittestress en wateroverlast
 • Meer bereikbaarheidsongelijkheid
 • Druk op leefkwaliteit

Doelen mobiliteitsplan

 • Uitstekend vestigingsklimaat
 • Bereikbare stad
 • Gezonde stad
 • Verkeersveilige stad
 • Klimaatbestendige stad
 • Inclusieve en toegankelijke stad
 • Aantrekkelijke en leefbare stad

Resultaten enquête

1600 personen hebben gereageerd op de enquête (700) en de swipocratie (900). Deze personen zijn redelijk gelijk verdeeld over de woonwijken van Dordrecht.

50% van de personen die de enquête hebben ingevuld zijn tussen de 45 en 65 jaar oud, ca 75% van de invullers van de swipocratie zijn jonger dan 45 jaar.

 • De fiets en de auto worden het meest gebruikt om naar werk, school, sport hobby en familie te gaan
 • Ongeveer 70% gaat lopend of fietsend naar de binnenstad van Dordrecht
 • Verkeersveiligheid, leefkwaliteit, toegankelijkheid en (fiets)parkeren zijn de belangrijkste thema’s

Aan verschillende tafels hebben we daarna gepraat over de eigen wijk. De resultaten hiervan koppelen wij later terug, samen met resultaten van andere participatie sessies (zoals met ondernemers en jongeren).

Planning

 • Reageren kon tot 8 november
 • Op 13 december hebben we een bijeenkomst gehouden voor betrokkenen
 • In februari hebben we nog een aantal focusgesprekken gehouden met jongeren en ondernemers
 • In mei is het mobiliteitsplan klaar
 • Besluitvorming door de gemeenteraad staat gepland rond de zomer
 


Meer informatie

Als basis voor het mobiliteitsplan 2040 zijn er uitgangspunten opgesteld. Je leest erover in het raadsbesluit met uitgangspunten.

Cookie-instellingen