Ontwikkeling Maasterras

Wij ontwikkelen een nieuwe wijk aan de Oude Maas en langs het spoor, Maasterras. Na veel onderzoek en ontwerpen is het stedenbouwkundig masterplan Maasterras Fase 1 klaar.

Het stedenbouwkundig masterplan geeft aan waar de wegen lopen, waar woningen komen, waar je kan parkeren en waar je kan recreëren.

 

Van 21 september tot en met 8 oktober 2023 konden belangstellenden reageren op het masterplan van Maasterras. We hebben veel reacties gekregen: positieve reacties, zorgen en ideeën.

 

Positief

De positieve reacties gingen over:

 • het feit dat we het gebied gaan ontwikkelen
 • en dat we werken aan een aantrekkelijke toegang tot de stad
 • de bouw van nieuwe woningen
 • de plannen om groen in de wijk een grote rol te laten spelen

Zorgen

Zorgen zijn vooral uitgesproken over:

 • de bereikbaarheid van Dordrecht als eiland
 • de haalbaarheid van een autoluwe wijk met zo’n groot aantal bewoners
 • de woningen: de hoeveelheid, het aanbod, de prijsklasse en grootte
 • de hoogbouw, vergeleken met de rest van Dordt, en in relatie tot wind en zon
 • de veiligheid langs het spoor

Ideeën

Ook ideeën zijn gedeeld om het plan of het gebied nog aantrekkelijker te maken.

We gaan kijken of we deze ideeën mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

 

Wat is er met de reacties gebeurd?

In totaal zijn ruim 40 reacties binnengekomen. We bedanken iedereen voor het meedenken.

Met de reacties en de resultaten van onderzoeken (de omgevingseffectrapportage) hebben we het ontwerp van de voorkeursvariant verder uitgewerkt.

De volledige uitwerking van het ontwerp zie je terug in het (stedenbouwkundig) masterplan Maasterras. Vanaf 21 december 2023 kun je het masterplan bekijken bij de Ontwerpbestemmingsplannen op de website van de gemeente Dordrecht. Daar vind je het masterplan dan bij 'Maasterras Fase 1'.

Bij de vragen en antwoorden hieronder lees je meer over de uitwerking.

Vragen en antwoorden

De meest genoemde reacties en vragen hebben we uitgewerkt in een overzicht van vragen en antwoorden.

 

Afbeeldingen

Hieronder zie je een mogelijke invulling van het masterplan. Die geeft weer hoe Maasterras eruit zou kunnen komen te zien. Onder de afbeeldingen zie je de reacties van belangstellenden. Lees verder onder de afbeeldingen.

 
  Cookie-instellingen